De termen sociale media of social media worden vaak verkeerd begrepen. Tijdens een cursus merkte één van mijn collega-cursisten op dat mensen die veel op sociale media zitten, vaak helemaal geen sociaal gedrag vertonen. Ik schrok van die opmerking. Social media gaat niet over sociaal gedrag. Social staat voor het kunnen in dialoog gaan. Of met andere woorden: een interactie aangaan met diegenen die posts plaatsten. Verwacht echter niet dat mensen die actief zijn op sociale media, een groter sociaal gevoel hebben dan diegenen die geen gebruik maken van social media. Hoewel dit logisch lijkt, wordt het toch vaak misbegrepen.