Webshop optimalisatie

Er zijn webshops zonder duidelijke doelen, die daardoor niets opbrengen

Beknopt overzicht van de fasen die we doorlopen tijdens een webshop optimalisatie campagne